Boeken (copy)

service

Redactie Herman Giesbers

Boeken

Bingemarketing. Het beste scenario voor het bouwen van je merk

Duidelijke taal. De hoofdzaken van begrijpelijk schrijven

Handboek zakelijk Engels
(4e druk)

Vraagbaak Nederlands (8e druk)

Hoe verzinnen ze het? Bedenkers van onvergetelijke reclames aan het woord

Storylistening. Organiseer de onderstroom en krijg medewerkers mee

Bingemarketing. Het beste scenario voor het bouwen van je merk

Carlijn Postma (2019)
Boomuitgevers, Amsterdam
176 pagina’s, € 23,50
ISBN 978 90 2442 768 0

Bingemarketing. Het beste scenario voor het bouwen van je merk

Carlijn Postma (2019)

Carlijn Postma raakte geïntrigeerd door het fenomeen bingewatching, drie of meer afleveringen achter elkaar kijken op een streamingdienst als Netflix, omdat je wilt weten hoe het verhaal verdergaat. De scenario’s die leiden tot het gevoel van ‘nog eentje verder kijken dan’, zouden toch ook moeten kunnen werken in de wereld van de marketing, dacht Postma, eigenaar van een contentmarketingbureau, en met dat idee is zij aan de slag gegaan.

Vijf jaar observeren en testen in de praktijk (en héél veel Netflix) heeft geleid tot het concept bingemarketing. Postma presenteert de lezer haar bingemarketing als een scenario zoals dat ook geschreven en gevolgd wordt door de schrijvers van bijvoorbeeld Netflix-series. Zo maakt zij duidelijk hoe een ‘hero’s journey’ als in Finding Nemo vertaald kan worden naar een ‘audience journey’ (een reis van het publiek) in een marketingcontext, met grofweg vaste onderdelen als The depart (vinden) via een Adventure (binden) naar The return (activeren).

Met een combinatie van informatie en veel praktische voorbeelden uit zowel de marketing als de wereld van het amusement wordt dit alles in het boek gedetailleerd uitgewerkt. De lezer ervan wordt wel geacht ingevoerd te zijn in het marketingjargon, blijkens zinnen als ‘En sales, weer een andere silo, heeft sales qualified leads nodig om de targets van Q4 te kunnen halen’ of in – uiteraard Engelse – vaktermen als in ‘Een mooi voorbeeld van een award-winnende branded content-case’. Het zal daarom zijn dat de bronnenlijst, die overigens geheel en alleen uit websites bestaat, als kop heeft ‘Cast & Crew. In order of appearance’. Wie het boek koopt, kan de e-versie gratis downloaden. De e-bookversie los van het boek kost € 16,25.

Duidelijke taal. De hoofdzaken van begrijpelijk schrijven

Peter van der Horst (2020)

Duidelijke taal is een taaladviesboek met bekende thema’s als ‘Schrijf geen te lange zinnen’, ‘Voorkom tangconstructies’, ‘Vermijd de lijdende vorm zo veel mogelijk’, ‘Schrijf persoonlijk’ en zo nog 13 andere. Anders dan in andere taaladviesboeken is dat Van der Horst zijn boek heeft opgezet als een leer- en oefenboek. De inleiding bij elk thema is kort en bondig en gebaseerd op veel voorbeelden uit boeken, tijdschriften, rapporten, advertenties en bijsluiters. De rest van elk hoofdstuk bestaat vervolgens uit oefenzinnen of -teksten ter verbetering, met een uitwerking ernaast en dat kan ook voor de al meer geoefende schrijver nog steeds inzichten geven.

Achter in het boek kan de liefhebber dan nog algemene oefeningen vinden die niet gebonden zijn aan een specifiek thema. Te prijzen is dat Van der Horst ook aandacht besteedt aan thema’s die wat minder frequent aan bod komen in boeken als het zijne, maar die vaak voor problemen zorgen. Waaronder het correcte gebruik van leestekens, het uitsluiten van misverstanden door zorgvuldige verwijzingen en het aandacht geven aan het ‘uiterlijk’, de lay-out van teksten.

Duidelijke taal. De hoofdzaken van begrijpelijk schrijven

Peter van der Horst (2020)
Garant, Antwerpen/Apeldoorn
141 pagina’s, € 16,90
ISBN 978 90 441 3750 7

Handboek zakelijk Engels
(4e druk)

Andrew en Astrid Baxter (2020)
Boom, Amsterdam
319 pagina’s, € 39,95
(ook als e-book)
ISBN 978 90 2440 703 3

Handboek zakelijk Engels (4e druk)

Andrew en Astrid Baxter (2020)

Dat het Engels in een Nederlandstalige context niet meer weg te denken is uit tal van beroepen, inclusief dat van een tekstschrijver, is een open deur. Het Handboek zakelijk Engels is dan ook een meer dan welkome steun in de rug. Het boek van Andrew en Astrid Baxter is daarbij ook nog eens bijzonder praktisch en handzaam opgezet. Hoe formuleer je op gepaste wijze een dankbetuiging of een condoleance in het Engels, hoe stel je een Engelstalig LinkedIn-profiel op, of een brochure of website, hoe in het Engels te vergaderen, te presenteren of te onderhandelen: het is allemaal in een oogwenk, en met veel voorbeelden, terug te vinden in deel I: ‘Engels op de werkvloer’.

Voor verdere verdieping, of voor het opfrissen van kennis over het gebruik van de correcte werkwoordstijden, de juiste voorzetsels en vele andere notoir lastige struikelblokken bij het gebruik van het Engels, kan de lezer terecht in de delen II (‘Taalkundige valkuilen’) en III (‘Verbeter je stijl’). Ook komen de verschillen tussen Brits- en Amerikaans-Engels uitgebreid aan de orde. De website bij het boek, met oefeningen per hoofdstuk, is toegankelijk met een eenmalig te gebruiken code in het boek, maar helaas slechts voor twee jaar.

Vraagbaak Nederlands (8e druk)

Eric Tiggeler (2020)

De Vraagbaak Nederlands bestaat nu zo’n 20 jaar en beleeft inmiddels de achtste druk. Er zijn wat voorbeelden geactualiseerd, een enkel onderwerp krijgt iets meer aandacht en een enkel modieus woord is toegevoegd. Maar in de basis is het de vertrouwde Vraagbaak gebleven. Er zijn vijf hoofdthema’s (Hoe schrijf je dat? Welk woord is het juiste? Hoe gebruik je leestekens? Hoe verbeter je zinsbouw en stijl? Hoe schrijf je goede brieven, e-mails en rapporten?), waarbij vooral handig is dat de lezer met een ‘Zoeksleutel’ snel kan opzoeken waar iets te vinden is. Opvallend is wel dat ook in dit taaladviesboek weer nauwelijks of niet ingegaan wordt op het schrijven voor digitale media. Een code in het boek geeft toegang tot een website met oefeningen, maar ook hier maakt de uitgever zich schuldig aan de irritante gewoonte die toegang te limiteren, tot een periode van twee jaar in dit geval.

Vraagbaak Nederlands (8e druk)

Eric Tiggeler (2020)
Boom, Amsterdam
272 pagina’s, € 37,50 (ook als e-book)
ISBN 978 90 2442 818 2

Hoe verzinnen ze het? Bedenkers van onvergetelijke reclames aan het woord

Jaap Toorenaar (2019)
Maven Publishing, Amsterdam
327 pagina’s, € 24,95
(als e-book € 20,00)
ISBN 978 94 9249 348 4

Hoe verzinnen ze het? Bedenkers van onvergetelijke reclames aan het woord

Jaap Toorenaar (2019)

Reclame is nooit vrij van kritiek geweest. Buitenreclames worden geweerd in steden als São Paulo en Grenoble en zeker in de jaren 60 en 70 stond reclame in Nederland symbool voor materialisme, veramerikanisering, vervuiling en alle andere kwalijke uitwassen van het kapitalisme. Van de andere kant hebben niet weinig reclamecampagnes zich in ons collectieve geheugen genesteld en hebben ze geleid tot gevleugelde uitdrukkingen en zelfs tot nieuwe woorden die nu onlosmakelijk verbonden zijn met het alledaagse Nederlandse taalgebruik. Uitdrukkingen of catch phrases als ‘Dat zouden meer mensen moeten doen’, ‘De witte motor’, ‘En dan is er koffie…’, ‘Het waren twee fantastische dagen’ en woorden als ‘frisdrank’, ‘vlaflip’, ‘wc-eendgehalte’, ‘de bob’ en natuurlijk de/een ‘paarse krokodil’.

Jaap Toorenaar, zelf bedenker van slogans als ‘Wie is er níét groot mee geworden?’ of ‘Een beter milieu begint bij jezelf’, schetst in zijn ‘geschiedenis- en leerboek’ de achtergrond van talrijke legendarische en spraakmakende reclamecampagnes: van de Shell-campagne met Naomi Campbell tot de ALS-campagne, van de Belastingdienst tot de olifant van Rolo, en vele vele andere.

Het boek is gebaseerd op interviews met mensen uit het vak die betrokken zijn geweest bij de beschreven campagnes en daarnaast bevat het nog vier ‘pauzenummers’ met informatie over hoe een goede slogan te verzinnen, een top-100 van meest gebruikte reclamezinnen op sociale media (nr. 1: ‘Foutje, bedankt’), over de bekendste reclamemelodieën (‘15 miljoen mensen’) en over reclame in vroegere tijden. Het boek is bijzonder fraai vormgegeven met zijn vele afbeeldingen in kleur en is een mooi naslagwerk geworden. Praktisch alle besproken campagnes zijn te zien op de vrij toegankelijke website htpps://hoeverzinnenzehet.nl.

Storylistening. Organiseer de onderstroom en krijg medewerkers mee

Annet Scheringa & Simone Beemster (2020)

Zo rond 2005 deed ‘business storytelling’ zijn intrede in Nederland. Storytelling als een combinatie van een tool, een techniek, een vaardigheid, een competentie en een strategie om de veelbesproken en vaak geconstateerde kloof tussen wat het management van een organisatie wil en bedoelt en wat de medewerkers denken en ervaren, te overbruggen. Want medewerkers overtuigen van een verandering of ze motiveren tot een gedragsverandering is moeilijk, zo niet onmogelijk op basis van alleen feiten en cijfers. Verhalen blijken niet zelden vele malen overtuigender.

Scheringa en Beemster constateerden zo’n tien jaar later dat alleen storytelling ook zijn beperkingen kent. Daarmee is namelijk nog niet gegarandeerd dat er ook echt wordt geluisterd naar de onderstroom in een organisatie, naar de overtuigingen, ervaringen en emoties van de mensen om wie het gaat, op de werkvloer. Storytelling staat of valt met de VVV van verhalen: verhalen vertellen, vormen en vooral verzamelen. En bij dat verzamelen zou het zwaartepunt moeten liggen: de basis van storylistening (hoofdstuk 4). Daarvoor is anders luisteren nodig en daarmee een échte dialoog over een verandering of over abstracte zaken als missie, visie of kernwaarden.

Een mooie illustratie van dat anders luisteren, ‘narratief luisteren’, biedt een schema in het boek waarin duidelijk wordt gemaakt at het verschil is tussen interviewen en storylistening: LLL = luisteren luisteren luisteren versus het LSD = luisteren–samenvatten–doorvragen in een interview. Met deze basis van storylistening, het verzamelen van verhalen, begint deel II van het boek, het grootste deel, over storylistening in de praktijk. De vele voorbeeldcasussen uit de praktijk van beide auteurs maken extra goed duidelijk hoe storylistening werkt, wat het precies inhoudt en hoe deze benadering een belangrijke aanvulling is op het concept van stor

Storylistening. Organiseer de onderstroom en krijg medewerkers mee

Annet Scheringa & Simone Beemster (2020)
Business Contact, Amsterdam/Antwerpen
279 pagina’s, € 24,99
ISBN 978 90 4701 368 6


    Warning: Undefined array key -1 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/tekstbladpremium.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 965
  • Boeken (copy)

    Vorig artikel

    Warning: Undefined array key 0 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/tekstbladpremium.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 928
  • Boeken (copy)

    Volgend artikel

Nog geen abonnee?

Tekstblad verschijnt 4 keer per jaar. Word lid en ontvang meteen het volgende nummer van Tekstblad!

Ga naar de website of stuur een e-mail naar klantenservice@virtumedia.nl

Contact

Redactieadres Tekstblad, p/a Departement van Communicatie en Cognitie, Tilburg University, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg of redactie@tekstblad.nl.

Uitgever Virtùmedia, Postbus 595, 3700 AN Zeist, 030-6920677, tekstblad@virtumedia.nl, virtumedia.nl

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws.

© Tekstblad – 2023